IMG 20230327 171340

| SAVE 2.0

Wil je je kijk op verkeersveiligheid verbreden aan de hand van een analyse van verkeersongevallen in je gemeente of stad?

Hoe wordt jouw gemeente SAVE 2.0?

Jouw gemeente of stad engageert zich om een daadkrachtig beleid uit te werken voor veilig verkeer én ondertekent het SAVE-charter.

Jouw lokaal team maakt een SAVE-actieplan op. Na goedkeuring door onze stuurgroep en je lokaal bestuur, brengen jullie je plan tot uitvoering.

Jouw gemeente of stad ontvangt het SAVE-label als het duidelijk is dat er voldoende inspanningen zijn geleverd op het terrein die de verkeersveiligheid verhogen.