SAVE logo doorzichtig

| Hoe wordt jullie stad of gemeente SAVE?

Jullie stad of gemeente ondertekent het SAVE-charter en engageert zich om een daadkrachtig mobiliteitsbeleid uit te werken.

We maken samen een SAVE-actieplan op. Na goedkeuring door onze stuurgroep en jullie lokaal bestuur, brengen jullie het plan tot uitvoering.

Na de uitvoering van het actieplan ontvangen jullie het SAVE-label. In het bijzijn van onze lotgenoten worden jullie beloond voor jullie inspanningen.

___

STAP 1: Het SAVE-charter

WhatsApp Image 2023 10 18 at 17.18.45 1

Het SAVE-charter met 7 essentiële doelstellingen helpt jullie op weg om een realistisch én haalbaar mobiliteitsbeleid uit te werken, op maat van jongeren en kinderen. 

Na goedkeuring van het charter door jullie lokaal bestuur, wordt jullie stad of gemeente officieel een ‘SAVE-gemeente’. De burgemeester, schepen van mobiliteit en de korpschef van jullie politiezone bevestigen dit engagement met een officiële ondertekening op een persmoment. Dit alles gebeurt in het bijzijn van onze lotgenoten. 

We vragen een symbolische bijdrage voor jullie deelname, berekend op basis van het aantal inwoners van jullie stad of gemeente. (0,01 eurocent x aantal inwoners = totale bijdrage / min. bijdrage van 100euro).

___

STAP 2: Het SAVE-actieplan

IMG 7192

Het SAVE-actieplan helpt jullie met het vastleggen van doelgerichte acties rond verkeersveiligheid. Belangrijk is dat jullie plan haalbaar is én realistische doelen nastreeft. 

We gaan samen op terreinverkenning en maken vervolgens een plan op.              Dit gebeurt onder begeleiding van onze SAVE-projectcoördinator én in samenwerking met alle betrokkenen (burgemeester, schepen, politie, mobiliteitsdeskundige e.a). Als het actieplan klaar is, wordt dit goedgekeurd door jullie lokaal bestuur.

___

STAP 3: Het SAVE-label

IMG 20230110 142656

Als jullie acties zijn omgezet in zichtbare resultaten op het terrein, dan krijgen jullie het SAVE-label. Dit gebeurt na een gezamenlijke evaluatie, gekoppeld aan een terreinbezoek. Jullie krijgen het label in ontvangst op een officieel persmoment, in het bijzijn van onze lotgenoten.