foto homepagina

Hoe wordt jullie stad of gemeente SAVE?

Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw ondersteunt jullie lokaal bestuur om samen actief werk te maken van meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor jongeren en kinderen.

Wat doen we?

| 01. Lokale besturen versterken

Verkeersveiligheid begint dicht bij de mensen. Jullie lokaal beleid speelt daarom een essentiële rol in het zorgen voor een veilige leefomgeving. Wij helpen jullie met ondersteuning, advies en begeleiding op maat. Dit doen we met ons traject SAVE Steden & Gemeenten, waarbij we samen een realistisch en haalbaar actieplan uitwerken die de verkeersveiligheid op het terrein aanpakt. 

| 02. Beleidsmakers en burgers inspireren

We inspireren beleidsmakers, mobiliteitsambtenaren en burgers met nieuwe inzichten over een hedendaags en up-to-date verkeersveiligheidsbeleid. Via campagnes en onze authentieke stem in de brede media en de publieke opinie willen we iedereen aanspreken om samen actief werk te maken van veilig verkeer.

| 03. Streven naar 0 verkeerslachtoffers

Een dodelijk verkeersongeval is geen natuurramp. Niemand hoeft dus te sterven in het verkeer. Daarom sluiten wij ons aan bij het ambitieuze doel van Vision Zero: 0 doden en zwaargewonden in het verkeer tegen 2050.  

| SAVE Stories