Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Stad Brussel ondertekent het SAVE-charter

In de stad Brussel werd op maandag 1 juli het SAVE-charter ondertekend. Daarmee is Brussel de tweede gemeente in het Brusselse gewest die in het SAVE-traject stapt.

Het STOP-principe werd al opgenomen in het meerderheidsakkoord van Brussel-stad, maar via het charter en de expertise van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen kan de stad nu verder haar prioriteiten uitwerken en evalueren.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Brussel-Stad. Zo wil de ze de zone 30 verder uitbreiden, binnen de logica van het Gewestelijk Mobiliteitsplan. Daarom gaan ze de verkeerscirculatie herorganiseren. Door het doorgaand verkeer maximaal te beperken en de weginfrastructuur aan te passen, zal de stad de snelheid effectief beperken. Bovendien wil de stad Brussel zorgen voor meer fietsinfrastructuur en veilige en aangename schoolomgevingen.

 

ondertekeningbrussel010719bis

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be