Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Sint-Laureins ondertekent het 111e SAVE-charter

Vandaag was het Strapdag in (onder andere) de verschillende lagere scholen van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Laureins. De kinderen van het zesde leerjaar trokken, onder begeleiding van Lala de Koala, met de fiets de straten op. Een belangrijk educatief project is dat, omdat deze kinderen volgend jaar naar Eeklo of Maldegem naar school moeten gaan.

Na het zingen van het Straplied tekenden het gemeentebestuur en de lokale politie van Meetjesland-Centrum het SAVE-charter Steden & Gemeenten. Met de dorpskernvernieuwing, waarbij al expliciet gekozen wordt voor meer veiligheid aan de schoolpoort, wordt nu een eerste stap gezet. Maar daar blijft het niet bij. Een nieuw samen te stellen werkgroep Verkeersveiligheid zal ook verdere concrete actiepunten aanduiden, waarna we dit alles in een SAVE-actieplan gieten. Omdat elk verkeersslachtoffer er één teveel is!

 

190920-St-Laureins-ondertekening


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be