Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Oudenburg ondertekent het 113e SAVE-charter

In aanwezigheid van een 50-tal lagere schoolkinderen en het voltallige schepencollege ondertekende Stad Oudenburg deze ochtend het SAVE-charter. Omdat verkeersveiligheid voor, maar hier ook met inbreng van de kinderen gebeurt, werden zij in het bijzonder bevraagd over onveilige punten. Op de kindergemeenteraad – met kinderschepencollege!  – zal dan teruggekoppeld worden, waarna samen met de volwassenen zal gezocht worden naar passende oplossingen. Maar ook de senioren worden niet vergeten in Oudenburg: een analyse van veilige voetpaden, bijvoorbeeld, wordt door de seniorenadviesraad voorgesteld. En zo worden verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid echt een thema, gedragen door jong en oud.

191021-Oudenburg-foto1

 

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be