Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Dilsen-Stokkem ondertekent het 114e SAVE-charter

In de stad Dilsen-Stokkem werd op woensdag 6 november het SAVE-charter ondertekend. Daarmee is ze de 114de gemeente in het Vlaamse gewest die in het SAVE-traject stapt.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Dilsen-Stokkem. Zij wenst daarbij extra in te zetten op de veiligheid van de jeugd. Dilsen-Stokkem kent een uitgebreid onderwijsnetwerk, met dus ook heel wat schoolomgevingen. Het belang van verkeersveiligheid en aandacht voor voetgangers en fietsers kan ook niet genoeg onderstreept worden. Het gemeentebestuur gaat nu een actieplan uitwerken. Daarin wordt onder meer gewerkt rond het STOP-principe en de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

dilsenstokkemondertekeningklein


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be