Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

Jette ondertekent het SAVE-charter

In de gemeente Jette werd op dinsdag 4 juni het SAVE-charter ondertekend.

Daarmee is Jette de eerste Brusselse gemeente die dit doet.

Voor de gemeente is dit een herbevestiging van hun engagement om heel concreet te werken rond verkeersveiligheid.

Jette is dan ook al langer een voortrekker inzake verkeersveiligheid in het Brusselse Gewest.  

Hopelijk inspireert dit andere Brusselse gemeenten om ook met het charter actief te werken aan verkeersveiligheid.

Het charter werd ondertekend door Hervé Doyen (Burgemeester), Nathalie De Swaef (Schepen van mobiliteit), Bernard Van Nuffel (Schepen van ondermeer energie en wagenpark), politiecommissaris Vandorpe en gemeentesecretaris Benjamin Goeders.

 

jette040619


Diepenbeek ondertekent het 108e SAVE-charter

In de gemeente Diepenbeek werd op dinsdag 28 mei het 108e SAVE-charter ondertekend. De gemeente werkt aan een actieplan om de gemeentewegen veiliger te maken. Zo gaan ze aantal fietsoversteken beter beveiligen. Ook de spoorwegoversteken en de gewestwegen zijn een belangrijk aandachtspunt.

Het charter werd ondertekend door Rik Kriekels Burgemeester en Hugo Leroux Schepen van mobiliteit.

diepenbeek


Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout ondertekenen het SAVE-charter

De gemeentebesturen van Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout en de politiezone KASTZE hebben woensdag 22 mei officieel het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekend.
De drie gemeenten die samen in de politiezone KASTZE zitten, onderstrepen hiermee hun engagement om samen werk te maken van veiliger verkeer.
Concreet betekent dit dat de gemeenten een zevenstappenplan van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) moeten volgen. Zo moet er onder meer een verkeersveiligheidsanalyse gebeuren.

190525-KASTZE


Lint ondertekent het 104e SAVE-charter

In de gemeente Lint werd op dinsdag 14mei het 104e SAVE-charter ondertekend. Het ongevallencijfer is Lint ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren mag rusten. Een actief, of liever activerend, beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van haar beleid.

Het charter werd ondertekend door Harry Debrabandere Burgemeester, – Rudy Verhoeven Schepen van mobiliteit en de korpschef Ivo Vereycken. Voor OVK ondertekende onze gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.

 

190514-Lint


Bredene ontvangt het 76e SAVE-label

Gemeente Bredene kon, naar aanleiding van de positieve eindevaluatie van haar derde (!) SAVE-actieplan, nu ook haar derde SAVE-label bekomen. Omdat we duidelijk merken dat verkeersveiligheid geen loos woord is in deze gemeente, en dit uit zich in vele acties: verkeerslessen, lessen dodehoek, fietsexamen, verbeteren veiligheid schoolomgevingen, opfrissen verkeerwetgeving, fietslichtcontroles, actie Veilig schoolbegin, … Naar de toekomst toe wil Bredene evolueren naar een nieuw soort samenwerking met ons, waarin diezelfde zorg voor verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren opnieuw centraal zal staan.  Dankjewel daarvoor!

 

190513-Bredene


Merksplas ontvangt het 75e SAVE-label

Op donderdag 9 mei ontving de gemeente Merksplas het 75ste SAVE label voor steden en gemeenten.

De gemeente zetten de afgelopen jaren dan ook sterk in op verkeersveiligheid. Ondertussen hebben 4 op de 5 gemeentewegen een fietspad, bijkomende fietspaden zijn in aantocht. Nieuwe wijken krijgen fietsdoorsteken zodat fietsen vanzelfsprekend wordt.

Ook burgerparticipatie is belangrijk, zo kreeg de gemeente 470 reacties bij de opmaak van de schoolrouteplan.

We rekenen erop dat de gemeente in de toekomst verder inzet op verkeersveiligheid en feliciteren hen alvast met het behalen van hun 1ste label.

 

190509-Merksplas


Kasterlee ondertekent het 103e SAVE-charter

In de gemeente Kasterlee werd op dinsdag 7mei het 103e SAVE-charter ondertekend. De gemeente wil inzetten op een grote zone 30 in een heringericht centrum. Daarnaast wordt er een mobiliteitsraad opgericht met vertegenwoordigers uit het middenveld. Dit charter werd ondertekend door burgemeester Ward Kennes, schepen van openbare werken Guy Van de Perre, politiecommissaris Didier Wouters en OVK-bestuurder Jan Meeusen, in aanwezigheid van OVK-leden uit de provincie.

 

CharterKasterlee070519


Herenthout ondertekent het 102e SAVE-charter

In de landelijke gemeente Herenthout werd vrijdag het 102e SAVE-charter ondertekend. Na de ondertekening van het charter Werftransport in de schoolomgevingen, het uitwerken van educatieve routes voor fietsers en wering van zwaar vervoer uit de dorpskern, is deze ondertekening alweer een nieuwe stap richting “zero” in het verkeer. Dit charter werd ondertekend door burgemeester Stijn Raeymaekers, schepen Maurice Helsen, politiecommissaris Dirk Janssens en OVK-bestuurder Jan Meeusen, in aanwezigheid van OVK-leden uit de provincie.

Herenthout-ondertekening


SAVE 2.0 genomineerd!

Onze SAVE 2.0, de nieuwe methodiek om lokale verkeersveiligheid te verbeteren, was één van de drie genomineerden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Gisteren, op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, konden alle aanwezigen stemmen op hun favoriete project. Toch was het niet onze SAVE 2.0, noch het fietsproject van de Gentse Flikken, maar wel de School-straten van Hoogstraten dat de Prijs in ontvangst mocht nemen.

Het filmpje dat speciaal voor deze nominatie werd gemaakt, vindt u hier.

SAVE 2.0 is een samenwerking tussen OVK-SAVE en het Ministerie Openbare Werken (MOW). Brugge is pilootstad voor dit project.

190130_save_uitwisselingsdag_291


Poperinge ontvangt het 74e SAVE-label

Na een eerdere labeluitreiking in 2017 mocht Stad Poperinge vandaag al een tweede SAVE-label ontvangen, na geleverde inspanningen voor veiliger verkeer. Zo werden onder meer de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut en het Sint-Janscollege heringericht, werden enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd en een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin.

Maar ook en vooral werd werk gemaakt om elkeen op de fiets te krijgen, met (bijvoorbeeld) een nieuw Blue-bikepunt, gebruiksvriendelijkere fietsenstallingen en openbare fietspompen. Met blijvende aandacht voor verkeerseducatie en controle.

De aanvraag voor een derde SAVE-actiejaar werd genoteerd. Keep up the good work, Stad Poperinge!

 

190228-Poperinge


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be