Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Balen ondertekent het 109e SAVE-charter

In de gemeente Balen werd op donderdag 20 juni het 109e SAVE-charter ondertekend. De gemeente was door de provincie Antwerpen geselecteerd  als VVG (Verkeersveilige)gemeente; De ondertekening van het SAVE-charter is het begin van een traject dat moet leiden tot meer verkeersveiligheid. Samen met het VSV, Tridee, de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur biedt OVK-SAVE ondersteuning om dit doel te bereiken.

Het charter werd ondertekend door Burgemeester Johan Leysen, de Schepen van mobiliteit Werner Hens en de politiecommissaris. Voor OVK tekende onze voorzitster Annemie Hemelaers.

 

190620-Balen


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be