Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Zoutleeuw ontvangt het SAVE-label

Zoutleeuw is de 5e Vlaams-Brabantse gemeente die het SAVE-label ontvangt en de 35e in Vlaanderen.

De schepen aan het woord: “SAVE Steden & Gemeenten herinnert Zoutleeuw er constant aan om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. Het SAVE-charter is daarbij meer dan een checklist. Het moet doordringen in het DNA van ons beleid. Alleen op die wijze kunnen we ons denken en handelen rond mobiliteit en veiligheid verbeteren. De confrontatie met het engagement van het SAVE-charter en het SAVE-label, wijst¬†ons dagelijks op onze verantwoordelijkheid.”

Enkele acties die werden uitgevoerd zijn: het opmaken van een ongevalsanalyse, investeringen in verschillende fietspaden en trage wegen, plaatsen van nieuwe fietsenstallingen waar nodig, enkele snelheidsremmende maatregelen in schoolomgevingen en op de wegen naar scholen, opmaak van een schoolroutekaart, een sensibilisatie-actie waarbij eigen ‘weer een auto minder in Zoutleeuw’ plakkaatjes voor aan de fiets werden uitgedeeld…

Het Nieuwsblad-VRS

Nieuwsblad-VRS


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be