Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Zonhoven ondertekent het SAVE-charter

Op maandag 21 mei 2012 zal de gemeente Zonhoven het SAVE-charter Steden & Gemeenten officieel ondertekenen.

Deze ondertekening zal doorgaan om 17 uur, bij aanvang van het schepencollege,  in het gemeentehuis van Zonhoven (Kerkplein 1).

Meer informatie volgt nog.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be