Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Waarschoot ontvangt SAVE-label

Waarschoot was op 24 juni de 24ste gemeente die het label kreeg, en de 6e gemeente in Oost-Vlaanderen.

“Het harde werk van de afgelopen jaren rond veilig fietsen in onze gemeente loont”, zegt schepen van Mobiliteit Kim Martens (CD&V). “Waarschoot wil zich niet alleen profileren als fietsgemeente bij uitstek, maar wil vooral ook dat de fietsers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, zich veilig kunnen verplaatsen. We zijn dan ook trots dat de organisatie nu het signaal geeft dat we goed bezig zijn.”

Waarschoot heeft onder andere werk gemaakt van meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving, het open stellen van trage wegen, het fietsvriendelijker maken van oversteekplaatsen op de N9, het inrichten van speelstraten en het organiseren van een Strap-dag. “We zijn er nog niet. We blijven elke dag verder werken aan meer verkeersveiligheid”, zegt schepen Martens nog.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be