Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Vilvoorde ontvangt het 68e SAVE-label

De stad Vilvoorde kreeg haar labeluitreiking na 2 jaar werken rond verkeersveiligheid. Een deel van de Leuvensestraat en het hele marktplein werden autovrij. Er werden op vraag en met steun van de scholen verschillende schoolstraten ingericht. Er kwam een gecentraliseerd fietsexamen voor de leerlingen van de lagere scholen.

Daarnaast werd een mobiliteitsraad opgericht waar lokale actoren samen werken aan meer verkeersveiligheid. En dat is misschien wel het voornaamste actiepunt, de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hoort het.

Maar daar houdt het niet op. Ook naar de toekomst toe blijft werken aan verkeersveiligheid belangrijk. Het infrastructuurbudget wordt de volgende jaren verder opgetrokken. En de stad wil werk maken van een tweede SAVE-actieplan.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be