Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Verkeersveilige Dag in de Wetterse scholen

Naar aanleiding van de ondertekening van het SAVE-charter in de gemeente Wetteren werd ook dit jaar weer een verkeersveilige dag georganiseerd voor alle Wetterse scholen.

Dat deze dag een succes was, leest u hier.

OVK wenst de gemeente Wetteren, de Wetterse scholen, de werkgroep ‘Verkeersveilige Dag’ en alle vrijwilligers te bedanken voor deze dag!


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be