Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Tremelo ondertekent het SAVE-charter

De ondertekening van het SAVE-charter in Tremelo is voor hen de start van hun SAVE-traject. Ze engageren zich met de ondertekening een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen. Hun SAVE-actieplan moet nog worden opgesteld. In dit actieplan wil Tremelo een aantal acties en projecten uitwerken om alle weggebruikers, maar in het bijzonder kinderen en jongeren beter te beschermen. Deze acties en projecten zullen nauw aansluiten bij de doelstellingen die reeds werden uitgewerkt in het mobiliteitsplan, en daarop nog de nodige uitbreiding bieden wat betreft infrastructurele verbetering en sensibilisering rond verkeersveiligheid afgestemd op onze jongste weggebruikers.

Een eerste grote stap is de opmaak van een grondige knelpuntenanalyse van elke schoolomgeving en de schoolroutes, en het daarbij horende stappenplan voor de infrastructurele ingrepen die de veiligheid kan verhogen.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be