Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Staden ondertekent het SAVE-charter

Staden is ondertussen de 3e gemeente in de politiezone Arro Ieper die het SAVE-charter ondertekend, dit na Ieper en Poperinge. De gemeente gaf al een aantal jaar te kennen dat ze het engagement graag wilden nemen en het SAVE-charter wilden ondertekenen. In juni 2016 was het zover. Staden heeft al enkele acties lopen zoals de jaarlijkse actie in samenwerking met de scholen, die via een tekening van de kinderen zelf de weggebruikers wijst op gevaren in het verkeer. Ook is er het strategisch meerjarenplan ‘ Staden investeert in de toekomst!’ dat heel wat acties bevat rond mobiliteit en verkeer. Er is dus zeker al een voedingsbodem om verder op te bouwen bij de opmaak van hun SAVE-actieplan.staden-ondertekening


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be