Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Schelle ontvangt het SAVE-label

Schelle is na Hemiksem de tweede gemeente in de PZ Rupel (Boom, Hemiksem, Niel Rumst, Schelle) die het SAVE-label krijgt. Het is het 6e SAVE-label dat uitgereikt wordt in Antwerpen, het 33e in Vlaanderen. De gemeente ging in juli 2015 aan de slag met hun SAVE-actieplan en ruim een jaar later werd dit positief geëvalueerd. Enkele uitgevoerde acties zijn onder andere: inventarisatie van de aandachtspunten voor minder mobiele weggebruikers, heel wat investeringen in voetpaden en fietspaden, voorbereidingen voor het installeren van ANPR-camera’s op het grondgebied, het promoten van de ZEBRA-kit bij scholen.

Voor de gemeente is dit geen eindpunt. Ze stelden zelfs al een tweede SAVE-actieplan op. Enkele acties uit dit actieplan zijn onder andere: een participatietraject rond schoolverplaatsingen in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, het aankopen van enkele vouwfietsen voor het gemeentepersoneel, het organiseren van een autoluwe zondag in 2017, opnieuw heel wat investeringen in infrastructuur voor de zachte weggebruikers…

IMG_3933


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be