Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

SAVE-uitwisselingsdag “Samen-werken aan een verkeersveilige omgeving”

Meer dan 80 aanwezigen, die het barre weer trotseerden, maakten van de SAVE-uitwisselingsdag een echt succes. Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsprofessionals kwamen samen om ideeën en projecten rond verkeersveiligheid uit te wisselen.

Op deze tweede uitwisselingsdag konden de deelnemers kiezen uit zes verschillende workshops. Handhaving, openbare ruimte, gedragsverandering, zwaar verkeer, samenwerking,…het kwam allemaal aan bod.

De workshop rond het innovatieve SAVE 2.0 kende groot succes. SAVE 2.0 wil ongevallen voorkomen door deze grondig te analyseren, en op basis daarvan doelgerichte maatregelen te treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren maar ook met het gedrag en de interactie tussen de verschillende weggebruikers.

Op deze tweede uitwisselingsdag zagen we dat verkeersveiligheid voor veel steden en gemeenten steeds belangrijker wordt. Het was mooi te zien hoe gemeenten van elkaar leren en elkaar versterken om te komen tot een beter preventiebeleid.

save_uitwisselingsdag


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be