Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Rotselaar ontvangt SAVE-label

De uitreiking van het SAVE-label is voor Rotselaar enorm belangrijk omdat het een herinnering is aan het doel van het SAVE-charter: de weggebruiker en specifiek kinderen en jongeren beschermen in het verkeer. Concrete acties ondernemen en ze ook uitvoeren. “Het huiswerk is nooit echt af maar de gemeente Rotselaar is blij om als derde gemeente in Vlaams-Brabant het SAVE-label te ontvangen”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris. Rotselaar voegde meteen daad bij het woord en is sinds februari al bezig met de opmaak van een tweede SAVE-plan.

Enkele acties uit eerste SAVE-actieplan zijn: de realisatie van enkele extra trage wegen, het plaatsen van octopusmeubilair aan de schoolpoorten, het aanleggen van een eerste fietsstraat… Ook heel wat onderzoeken werden opgestart zoals het onderzoek rond de fietssnelweg Leuven-Aarschot en het voetpadenplan. Voor volgend jaar staan onder andere nieuwe circulatieplannen voor de dorpskernen op de planning.

 

IMG_20161212_181048


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be