Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Roeselare 1e West-Vlaamse centrumstad met SAVE-label

In West-Vlaanderen is Roeselare de eerste centrumstad die het SAVE-label mag ontvangen. Het is het 8e SAVE-label in West-Vlaanderen en het 28e in Vlaanderen.

De stad voerde tijdens hun actiejaar onder andere volgende acties uit: een nieuwe stedenbouwkundige verordening met voldoende aandacht voor fietsparkeren, het uitwerken van een nieuw mobiliteitsplan, een fietsstraat in de schoolomgeving Kattenstraat, een vernieuwing van de verkeerseducatie met het toevoegen van het fietsexamen en voetgangersexamen, deelname aan de campagne Groene Mobizone, organisatie autoluwe zondag…

roeselareSchepen Griet Coppé: “Er zijn heel wat zaken lopende in de stad en het stopt hier natuurlijk ook niet. We willen die veiligheidscultuur ook in de toekomst verder blijven ontwikkelen. Daarom zullen we binnenkort ook een 2e SAVE – actieplan opmaken waarin we opnieuw een aantal acties naar voor zullen schuiven.”

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be