Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Provinciale ontmoetingsavonden voor lokale mandatarissen

Vanaf januari 2013 begint de nieuwe legislatuur in alle gemeenten. De VSV wil zowel de nieuwe schepenen van Mobiliteit als wie op post blijft (verder) informeren over duurzame mobiliteit. Daarom bieden ze in 2013 alle lokale mandatarissen een provinciale ontmoetingsavond rond het thema duurzame mobiliteit en ruimtelijke ordening aan.

Ze schetsen wat andere beleidsniveaus voor uw gemeente kunnen betekenen.  Zo komen Agentschap Wegen en Verkeer, de provinciale mobiliteitsbegeleider en de deputé aan het woord en De Lijn en de politie zullen vertegenwoordigd zijn.  Nadien kunt u netwerken tijdens een drink.

De ontmoetingsavonden richten zich ons in de eerste plaats op schepenen van Mobiliteit en Openbare Werken, maar ook burgemeesters en ambtenaren zijn uiteraard welkom.

Klik op de link(en) voor meer informatie over de locaties en de inschrijvingsmogelijkheden.

07/02/2013 te Gent

19/02/2013 te Brugge

21/02/2013 te Hasselt

26/02/2012 te Leuven

28/02/2013 te Antwerpen


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be