Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Poperinge ontvangt het 74e SAVE-label

Na een eerdere labeluitreiking in 2017 mocht Stad Poperinge vandaag al een tweede SAVE-label ontvangen, na geleverde inspanningen voor veiliger verkeer. Zo werden onder meer de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut en het Sint-Janscollege heringericht, werden enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd en een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin.

Maar ook en vooral werd werk gemaakt om elkeen op de fiets te krijgen, met (bijvoorbeeld) een nieuw Blue-bikepunt, gebruiksvriendelijkere fietsenstallingen en openbare fietspompen. Met blijvende aandacht voor verkeerseducatie en controle.

De aanvraag voor een derde SAVE-actiejaar werd genoteerd. Keep up the good work, Stad Poperinge!

 

190228-Poperinge


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be