Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Politiezone Klein-Brabant ondertekent SAVE-charter

Op vrijdag 21 augustus ondertekende de politiezone Klein-Brabant: Bornem, Puurs en Sint-Amands het SAVE-charter. Het is de 4e zone die gezamenlijk het charter ondertekent, PZ Voorkempen, PZ Rupel en PZ Erpe-Mere en Lede gingen hen vooraf. Ze zijn daarnaast ook de 51e, 52e en 53e gemeente die aansluiten bij SAVE Steden & Gemeenten.

Voor alledrie de gemeenten betekent het ondertekenen van het SAVE-charter dat er sterk ingezet zal worden op de verdere afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren en dit met in een eerste fase met een grondige evaluatie van de schoolroutekaarten per school en per gemeente.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be