Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Merksplas ondertekent het SAVE-charter

Met de ondertekening van het SAVE-charter wil Merksplas niet alleen een signaal geven, maar de ondertekening ook omzetten in daadwerkelijk beleid. Daartoe werd er al voor de ondertekening op 04 januari 2017 een SAVE-actieplan opgesteld. Enkele actiepunten uit dit actieplan zijn:  verder werk maken van vrij-liggende fietspaden langs gewestwegen, een hervorming van verkeerseducatie projecten zoals de verkeersweek voor kinderen, voldoende fietsenstallingen op een aantal strategische plaatsen, opmaak van een schoolroutekaart…

merksplas


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be