Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Merelbeke ondertekent het SAVE-charter

De 80e gemeente die het SAVE-charter ondertekent is Merelbeke. De gemeente kreeg een aantal jaar geleden ook al het SAVE-label voor verenigingen. Nu zijn ze dus op weg om ook het SAVE-label voor gemeenten te kunnen ontvangen.

Het SAVE-actieplan werd ook hier al voor de ondertekening opgemaakt en gaat al meteen van start. Het is een uitgebreid actieplan waarbij¬†er oog is voor analyse maar ook voor actie. Er werd ook een werkgroep opgericht die de voortgang van de acties uit het SAVE-actieplan zal opvolgen. Enkele acties zijn bv.: een ongevalsanalyse in schoolomgevingen, verder uitwerken van de trage wegen, acties rond verkeerseducatie en informeren rond verkeer en mobiliteit…

Merelbeke


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be