Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Maaseik ondertekent het 100e SAVE-charter

Het bijzonder charmante stadje Maaseik was toneel voor de ondertekening van het 100e SAVE-charter. In aanwezigheid van stadsbestuur, politie, heel wat van onze OVK-leden (uit Limburg en daarbuiten) en de gedeputeerde voor verkeersveiligheid Jean-Paul Peuskens werd het charter ondertekend in de statige raadzaal.

Maaseik wil actief inzetten op meer verkeersveiligheid en extra inspanningen leveren om deze te verhogen. Enkele infrastructurele werken die al begonnen zijn, tonen aan dat het gemeentebestuur hier wel al aandacht aan schenkt, zoals de aanleg van verschillende fietspaden (Rotemerlaan, Breeërweg, Gruitroderlaan en Diestersteenweg) en een rotonde en oversteekvoorzieningen ter hoogte van de schoolomgeving bij de Sint-Jansberg. In het nieuwe actieplan zal vooral de inzet op sensibilisatie van inwoners / bestuurders in het kader van gedragswijziging in het verkeer een belangrijk actiepunt worden. To be continued!

 

180703-Maaseik


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be