Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Maarkedal ontvangt het 69e SAVE-label

In het mooie Maarkedal konden we op dinsdag 11 december het SAVE-label overhandigen aan het gemeentebestuur. Tijdens het voorbije actieplan werden vooral de schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt. Een schoolroutekaart (die de veiligste route aangeeft om naar school te komen) werd aangemaakt en ook infrastructurele aanpassingen werden genomen. Maar ook fietspaden werden aangelegd. Vooral het Hollebeekpad, zo’n 22 km lang fietspad rond de gemeente, is een mooi alternatief voor de openbare weg, waardoor de kinderen toch veilig naar school kunnen fietsen. In de toekomst plant de gemeente om nog meer in te zetten op de uitbreiding van het trage wegen-netwerk, teneinde zo ook een een fietsvriendelijke gemeente te worden.181211-Maarkdal-foto


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be