Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Lint ondertekent het 104e SAVE-charter

In de gemeente Lint werd op dinsdag 14mei het 104e SAVE-charter ondertekend. Het ongevallencijfer is Lint ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren mag rusten. Een actief, of liever activerend, beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van haar beleid.

Het charter werd ondertekend door Harry Debrabandere Burgemeester, – Rudy Verhoeven Schepen van mobiliteit en de korpschef Ivo Vereycken. Voor OVK ondertekende onze gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.

 

190514-Lint


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be