Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Lendelede ontvangt SAVE-label

Lendelede startte hun SAVE-actiejaar na de ondertekening in mei 2015. Voor de uitvoering van hun SAVE-actieplan kregen ze op 13 juni 2016 het SAVE-label. Het is het 22e SAVE-label dat in Vlaanderen uitgereikt wordt. Ze volgen op Waregem als 8e label in West-Vlaanderen.

Concrete acties uit het actieplan waren onder andere: een uitgebreide ongevalsanalyse, de inventarisatie van de trage wegen in het centrum, het aanpakken van enkele sluiproutes, de snelheids- en alcoholcontroles van de PZ Vlas, een actief communicatiebeleid over deze controles en wegenwerken, het organiseren van een verkeersveiligheidsdag, scholenoverleg rond mobiliteit en verkeerseducatie…

Toekenning Save Label in Lendelede.

Toekenning Save Label in Lendelede.

“Uiteraard is dit geen eindpunt.” Vertelt Carine Dewaele, burgemeester van Lendelede. “ Zo komt er in het volgende schooljaar onder andere een tekenwedstrijd voor de creatie van drie nieuwe verkeersborden. Eentje voor de mindervalidenparking en twee voor de schoolomgeving, die we met de gemeente zullen financieren.” Deze actie zal opgenomen worden in een 2e SAVE-actieplan dat nog in opmaak is.

De korpschef voegde hier nog het volgende aan toe: “Dat Lendelede als eerste gemeente uit de politiezone het SAVE-label krijgt, verdient alle lof. Het is mooi dat een kleine gemeente een grote stad als Kortrijk heeft geïnspireerd om ook in het project in te stappen en het SAVE-charter te ondertekenen.”


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be