Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Ledegem ondertekent het SAVE-charter

Op maandag 29 april ‘13 ondertekent het gemeentebestuur van Ledegem het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten.

Het gemeentebestuur van Ledegem geeft hiermee een duidelijk signaal: ze wil zich actief inzetten voor meer verkeersveiligheid, in samenwerking met OVK. Zo zal de gemeente een actieplan opmaken waarin duidelijk omschreven staat welke initiatieven ze zal ondernemen om aan het SAVE-charter te voldoen. Indien na een jaar een duidelijke inzet voor meer verkeersveiligheid blijkt, dan ontvangt de gemeente van OVK het SAVE-label.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de ondertekening van het SAVE-charter bij te wonen op maandag 29 april ‘13 om 20 uur in het gemeentehuis van Ledegem, Rollegemstraat 132 te Ledegem. Aansluitend wordt u nog een drankje aangeboden door het gemeentebestuur.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be